Kolekcija:
Rasporedi po:
Kamen:
Metal:
Cena

Diamond Memory Model K149

od 2.830 

Predivan verenički prsten, izrađen od belog 14k zlata (ili 18k), sa centralnim Brilijantom, prečnika 3,25mm, težine 0,13 karata, čistoće (SI) i boje (G), oreolom koji sardži 16 ukrasnih Brilijanata prečnika 1mm (0,005ct), i neverovatnih 78 bočno ugrađenih Brilijanata prečnika 1mm (0,005ct) (dia: 1+94: 0,5ct+0,47ct)

Diamond Memory Model K151-3

od 1.430 

Klasičan TriStone verenički prsten, izrađen od belog 14k zlata (ili 18k), sa čak tri centralne figure u vidu Brilijanata, prečnika 3,8mm (0,2ct) i dva od 2,4mm (0,05ct), čistoće (SI) i boje (G), bez dodatnih kamenčića na ramenima prstena za svakodnevno kombinovanje nakita (dia: x1+2: 0,2+0,1ct)

Diamond Memory Model K151-32

od 2.650 

Klasičan TriStone verenički prsten, izrađen od belog 14k zlata (ili 18k), sa čak tri centralne figure u vidu Brilijanata, prečnika 4,5mm i dva od 3mm, ukupne težine 0,5 karata, čistoće (SI2) i boje (G), bez dodatnih kamenčića na ramenima prstena za svakodnevno kombinovanje nakita (dia: x3: 0,5)

Diamond Memory Model K171

od 1.880 

Klasičan verenički prsten, izrađen od belog 14k zlata (ili 18k), sa centralnim Brilijantom, prečnika 4,2mm, težine 0,27 karata, čistoće (SI) i boje (G), dok se na ramenima prstena nalazi 10 ukrasnih Brilijanata povećavajućih prečnika (dia: 1+10: 0,27ct+0,30ct)

Diamond Memory Model K175

od 1.220 

Klasičan verenički prsten, izrađen od belog 14k zlata (ili 18k), sa centralnim Brilijantom kamenom, prečnika 3,3mm, težine 0,14 karata, čistoće (SI) i boje (G), ugrađenim u bezel setting-u i oreolom koji sardži 14 ukrasnih Brilijanata prečnika 1mm (0,005ct) (dia: 1+14: 0,14ct+0,07ct)

Diamond Memory Model K189

od 1.010 

Apsolutno sveden klasičan verenički prsten, izrađen od belog 14k zlata (ili 18k), sa centralnim Brilijantom, prečnika 3,25mm, težine 0,13 karata, čistoće (SI) i boje (G), dok se svake strane ramena prstena nalazi po 3 Brilijanta povećavajućih prečnika (dia: 1+6: 0,13ct+0,08ct)

Diamond Memory Model K192

od 940 

Elegantan verenički prsten koji nema izražen centralni element, i stoga je pogodan za svakodnevno nošenje, izrađen je od belog 14k zlata (ili 18k), sa centralnim Brilijantom, prečnika 3 mm (0,1ct), čistoće (SI) i boje (G), sa ukrasnih 17 Brilijanata prečnika 1 mm (0,005ct) (dia: x1+24: 0,1+0,085ct)

Diamond Memory Model K230

od 1.590 

Elegantan verenički prsten koji nema izražen centralni element, i stoga je pogodan za svakodnevno nošenje, izrađen je od belog 14k zlata (ili 18k), sa centralnim Brilijantom, prečnika 3,5mm (0,15ct), savršene čistoće (SI) i boje (G), sa ukrasnih 24 Brilijanata prečnika 1,3mm (0,01ct) (dia: x1+24: 0,15+0,24ct)

Diamond Memory Model K231

od 1.800 

Elegantan TriStone verenički prsten, izrađen od belog 14k zlata (ili 18k), sa čak tri centralne figure u vidu Brilijanata, prečnika 3,5mm (0,15ct), čistoće (SI) i boje (G), koji predstavljaju prošlost, sadašnjost i budućnost, bez dodatnih kamenčića na ramenima prstena za svakodnevno kombinovanje nakita (dia: x3: 0,45ct)

Text

Diamond Memory Model K269

od 2.100 

Još jedan klasičan verenički prsten, izrađen od belog 14k zlata (ili 18k), sa centralnim Brilijantom, prečnika 3,7mm, težine 0,18 karata, čistoće (SI) i boje (G), dok se na ramenima prstena nalazi još 12 ukrasnih Brilijanata prečnika 2mm (0,03ct) (dia: 1+12: 0,18ct+0,36ct)

Diamond Memory Model K3127-6

od 11.700 

Veoma raskošan verenički prsten, izrađen od belog 14k zlata (ili 18k), sa centralnim Brilijantom, prečnika 6,4mm, težine 1 karat, čistoće (SI) i boje (G), oreolom koji sardži 20 ukrasnih Brilijanata prečnika 1,2mm (0,008ct), i 14 bočno ugrađenih Brilijanata prečnika 1,3mm (0,01ct) (dia: 1+34: 1ct+0,3ct)

Diamond Memory Model K332-52

od 2.650 

TriStone verenički prsten, izrađen od belog 14k zlata (ili 18k), sa čak tri centralne figure u vidu Moissanite kamena, prečnika oko 5mm i dva od 2,5mm, ukupne težine 0,64 karata, čistoće (SI1) i boje (G), i sa 10 bočnih ukrasnih Brilijanata prečnika 1mm (0,005ct), ukupne karataže 0,05karata (dia: 3+10: 0,64ct+0,05ct)

Diamond Memory Model K332-74

od 15.400 

Najraskošniji TriStone verenički prsten, izrađen od belog 14k zlata (ili 18k), sa čak tri centralne figure u vidu Brilijanta, prečnika čak 7,4mm i dva od 3,5mm, ukupne težine čak 1,8 karata, čistoće (SI) i boje (G), sa dodatnih 10 ukrasnih Brilijanata (0,02ct) na ramenima prstena za još veću raskoš (dia: x3+10: 1,8+0,2ct)

Diamond Memory Model K333-6

od 15.100 

Večno klasični verenički prsten, izrađen od belog 14k zlata (ili 18k), sa centralnim Brilijantom kamenom, prečnika 6,4mm, težine 1 karata, čistoće (SI) i boje (G), kao i sa 10 bočnih ukrasnih Brilijanata povećavajućih prečnika, ukupne karataže 0,26 karata (dia: 1+10: 1ct+0,26ct)

Diamond Memory Model K348-47

od 3.970 

Klasičan verenički prsten, izrađen od belog 14k zlata (ili 18k), sa centralnim Brilijantom, prečnika 5mm, težine 0,47 karata, čistoće (SI) i boje (G), ugrađenim u bezel setting-u i oreolom koji sardži 20 ukrasnih Brilijanata prečnika 1mm (0,005ct) (dia: 1+20: 0,47ct+0,10ct)

Diamond Memory Model K356-2

od 1.560 

Savršen klasičan verenički prsten, izrađen od roze 14k zlata (ili belog ili 18k zlata), sa centralnim Brilijantom kamenom, prečnika oko 3,85mm, težine 0,21 karata, čistoće (SI) i boje (G), kao i sa bočnih 16 Brilijanata ukrasnih kamenčića prečnika 1,3mm (0,01ct), ukupne karataže 0,16 karata (dia: 1+16: 0,21ct+0,16ct)

Diamond Memory Model K356-3

od 2.560 

Savršen klasičan verenički prsten, izrađen od belog 14k zlata (ili 18k), sa centralnim Briliantom, prečnika 4,21mm, težine 0,3 karata, savršene čistoće (VVS) i boje (G), kao i sa bočnih 16 ukrasnih Brilijanata, prečnika 1,3mm (0,01ct), ukupne karataže 0,16 karata (dia: 1+16: 0,3ct+0,16ct)

Diamond Memory Model K366-35

od 1.900 

Diskretan verenički prsten, izrađen od belog 14k zlata (ili 18k), sa centralnim Brilijantom, prečnika 3,6mm, težine 0,17 karata, čistoće (SI) i boje (G), oreolom koji sardži 12 ukrasnih Brilijanata prečnika 1mm (0,005ct), i 10 bočno ugrađenih Brilijanata prečnika 1mm (0,005ct) (dia: 1+22: 0,17ct+0,016ct)

Diamond Memory Model K371

od 1.400 

Predivan verenički prsten, izrađen od belog 14k zlata (ili 18k), sa centralnim Brilijantom, prečnika 3,6mm, težine 0,17 karata, čistoće (SI) i boje (G), oreolom koji sardži 12 ukrasnih Brilijanata prečnika 1mm (0,005ct), i 10 na ramenima prstena ugrađenih Brilijanata prečnika 1,3mm (0,01ct) (dia: 1+22: 0,17ct+0,015ct)

Diamond Memory Model K390-32

od 2.560 

Savršen klasičan verenički prsten, izrađen od belog 14k zlata (ili 18k), sa centralnim Brilijantom, prečnika 4,4mm, težine 0,32 karata, savršene čistoće (SI2) i boje (G), kao i sa 14 bočnih ukrasnih Brilijanata prečnika 1,7mm (0,02ct), ukupne karataže 0,28 karata (dia: 1+14: 0,32ct+0,28ct)

WEB EXCLUSIVE

Model Nº103PK

od 756 

verenički prsten od belog zlata sa 9 Brilijanata, gde je centralni Brilijant veličine 2,3mm 0,05ct, i 8 ukrasnih Brilijanata ukupne karataže 0,08ct

WEB EXCLUSIVE

Model Nº179PK

od 1.391 

novi model vereničkog prstena od belog zlata sa ukupnom karatažom Brilijanata od 0,4ct, od kojih 0,16ct ide na bočno kamenje, dok je centralni Brilijant prečnika 3,8mm