obrađen kamen

Rozenkvarc

Rozenkvarc je roze varijanta minerala kvarc

neobrađena ruda

Osnovne informacije

Boja rozenkvarca varira od veoma svetle pink, do srednje tamne pink boje. Zasićene varijante su obično veći primerci. Kod manjih kamenja intenzitet boje se gubi.

Kamen meseca i godišnjice

Rozenkvarc se najčešće poklanja za 5. godišnjicu.

Karakteristike

MINERAL: Kvarc

HEMIJSKI SASTAV: SiO2

BOJA: Bleda, do srednje tamne pink.

TVRDOĆA: 7

Faktori kvaliteta

Sledeći faktori kvaliteta određuju vrednost Rozenkvarca.
Boja

Rozenkvarc se javlja od diskretne blede pink, pa sve do srednje tamne pink boje.

Čistoća

Rozenkvarc je mat mlečne boje zbog visokog broja mikroskopskih mineralnih inkluzija.

Brus

Providni materijal se obično fasetuje, dok prozirni imaju kabušon-brus.

Karataža

Veličina ima bitnu ulogu. Veće kamenje ima intenzivnije nijanse pink boje.

Nakon što ste saznali više o dragom kamenju, pozivamo vas da istražite našu ponudu vereničkog prstenja sa dragim kamenjem.