Načini plaćanja

*ažurirano 13.11.2023.

Plaćanje (avansa i i konačnih prometa) papirnim novcem se vrši isključivo u dinarima, shodno našem dinarskom cenovniku (strane valute razmenite pre posete).

Primamo DINA, VISA, MASTER, AMEX kartice.

Platnim karticama Banke Intese do 6 rata, ili svim kreditnim karticama drugih banaka.

Platnim karticama Banke Intese do 6 rata.

Čekove građana ne primamo.

Ne nudimo mogućnost odloženog plaćanja uz administrativnu zabranu.

Postoji provizija na kartično plaćanje:

  • 2% AMEX, strane kartice i odloženo plaćanje na rate karticama Intesa
  • 1% sve ostale kartice
  • bez provizije do 40.000 dinara (dnevni limit).

 

Kako biste izbegli proviziju na kartično plaćanje investicionih proizvoda, predlažemo da porudžbinu platite drugim načinima plaćanja (IPS, e-bank, gotovina).

Vašu kupovinu (ili avansnu uplatu) možete da platite putem mobilne aplikacije vaše banke koristeći sistem direktnog i instantnog prenosa sredstava sa vašeg računa na naš putem skeniranja NBS IPS QR koda.

VALUTA: EUR

SWIFT: DBDBRSBG

IBAN: RS35160005140023481094

Correspondent bank SWIFT: BCITITMM

Ukoliko ste pravno lice ili korisnik elektronskog bankarstva kao fizičko lice (e-banking), uplatu možete izvršiti prenosom sredstava sa Vašeg računa. Uplatu na osnovu dostavljenog predračuna možete izvršiti (nakon konsultacija sa našim komercijalistima) putem e-bankinga ili uplatom u najbližoj pošti ili banci.

Valuta: RSD
Primalac: “Wedding Centar Zlatara As”
Adresa: Jevrejska 34, 21000 Novi Sad
Žiro račun: 160-520158-41 (Banka Intesa)

Dostupna Vam je opcija plaćanja kuriru pouzećem (gotovinsko plaćanje kuriru na adresi isporuke).

Dostupnost ove opcije je limitirana u slučaju porudžbine investicionih artikala.

OBAVEŠTENJE O OBAVEZI ZA EVIDENTIRANJEM LIČNIH PODATAKA KUPACA INVESTICIONOG ZLATA

Shodno članu 36.b Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 – usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 – usklađeni din. izn., 72/2019, 8/2020 – usklađeni din. izn., 153/2020 i 138/2022):

“Obveznik PDV koji vrši promet investicionog zlata dužan je da izdaje račune za promet investicionog zlata, da vodi evidenciju o svim aktivnostima u vezi sa investicionim zlatom, posebno o licima kojima je izvršio promet investicionog zlata, kao i da čuva evidenciju u skladu sa ovim zakonom.”

OBAVEŠTENJE O OGRANIČENJU GOTOVINSKOG POSLOVANJA

Shodno članu 46. ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA (“Sl. glasnik RS”, br. 113/2017, 91/2019 i 153/2020):

“Lice koje se bavi prodajom robe i nepokretnosti ili vršenjem usluga u Republici Srbiji ne sme od stranke ili trećeg lica da primi gotov novac za njihovo plaćanje u iznosu od 10.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti.

Ograničenje iz stava 1. ovog člana važi i u slučaju ako se plaćanje robe i usluge vrši u više međusobno povezanih gotovinskih transakcija u ukupnom iznosu od 10.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti.”

Sve su cene sa uračunatim PDV po stopi 20% (izuzetak je investiciono zlato koje je oslobođeno PDV). Putnicima (bez srpskog državljanstva i prebivališta) možemo izdati obrazac zahteva za povrat PDV-a (uslugu pruža GlobalBlue).

Saznajte više ›

Povrat PDV-a stranim državljanima je procedura kojom se, licima koja nemaju državljanstvo Republike Srbije ili nemaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, omogućava da izvrše povraćaj PDV-a za kupljenu nekorišćenu robu u vrednosti preko 150 evra (uključujući PDV) u dinarskoj protivvrednosti, u Republici Srbiji.

U saradnji sa GlobalBlue (važe naknade za pružanje usluge po cenovniku GlobalBlue). Saznajte više ›

Procedura za povrat PDV-a počinje prilikom kupovine u našoj radnji. Potrebno je da sa sobom imate svoj pasoš, i da nam kažete da li ćete povrat hteti na tekući račun da vam GlobalBlue isplati ili u gotovini na mreži isplatnih mesta.

Pre generisanja fiskalnog računa (štampa ili elektronski oblik), kupac mora da naglasi da želi povrat PDV kao strani državljanin.

Prilikom preuzimanja robe u radnji (ili po kuriru pouzećem) plaćate pun iznos proizvoda (sa PDV), dobijate popunjen obrazac sa podacima kupca-putnika stranog državljanina, i fiskalni račun koji sa brojem pasoša istog stranog državljanina.

Svu tu dokumentaciju, zajedno sa robom (koja ne sme biti otpakovana) pokazaćete službeniku carine Republike Srbije na graničnom prelazu prilikom izlaska iz zemlje. Carinik treba da overi obrazac (za bržu proceduru tražite “digitalni pečat”), koji će da služi kao dokaz da je roba napustila zemlju. Roba kupljena u našoj prodavnici mora biti izneta sa teritorije Republike Srbije najkasnije u roku od 90 dana od datuma sa fiskalnog računa. Saznajte više ›

Ukoliko ste tražili digitalni pečat, GlobalBlue će biti obavešten o tome da je obavljeno izlazno carinenje, ako niste tražili digitalni pečat, overen obrazac možete poslati kompaniji GlobalBlue u priloženoj GlobalBlue koverti koju ste dobili prilikom kupovine robe. Iznos PDV-a sa računa biće vam vraćen u gotovini, na jednom od GlobalBlue isplatih mesta ili na tekući račun, ukoliko ste se odlučili za tu opciju prilikom popunjavanja obrasca u našoj radnji.

Carinik samo vrši overu podnetog Obrasca , ali ne i povrat plaćenog PDV-a.

Na osnovu overenog originala Obrasca, GlobalBlue dakle vrši refakciju plaćenog PDV-a (umanjen naknadom za pružanje usluge sa strane kompanije GlobalBlue).

Saznaj više ›

Platne Kartice

Primamo popularne debitne i kreditne kartice
Istraži shop

Debitno ili na rate

Podelite vaše kupovine na rate kreditnim karticama bilo koje banke, ili platite debitno VISA, AMEX, MASTER i DINA karticama.
Istraži shop

Tax Free Shopping

Stranim putnicima bez srpskog državljanstva dostupna opcija povrata PDV
GlobalBlue

Cene su sa 20% PDV

Strani državljani mogu da traže zahtrev za povrat PDV za sve kupovine sa uračunatim PDV.
Saznaj više