Politika privatnosti

U cilju uspešne obrade i realizacije porudzbina, ponuda, realizaciju naših usluga potrebno je da posedujemo informacije korisnika (ime prezime kontakt telefon i adresu).

“Wedding Centar Zlatara AS” se obavezuje da se dostavljeni podaci strogo čuvaju i dostupni su samo zaposleni kojima su podaci nužno potrebni.

Svi zaposleni Zlatare AS su odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe, niti ih prosleđujemo trećim licima.

Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i funkcionalnost naših stranica i omogućili jednostavniji pristup i udobniju kupovinu.

Lični podaci

Preduzetnička radnja VIKTOR SARKA PR “WEDDING CENTAR ZLATARA AS” PIB 110979207 (u daljem tekstu Prodavac), sa sedištem u ulici Bogdana Šuputa 70 Novi Sad, koga zastupa Viktor Sarka, od Kupca prikuplja i obrađuje sledeće lične podatke:

ime i prezime kupca / partnera,
mesto / adresa prebivališta / boravišta,
broj mobilnog telefona

Podaci se prikupljaju i obrađuju radi: pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora; obračuna i fakturisanja ugovorene kupoprodaje proizvoda; održavanja kontakta sa kupcem; obaveštavanja o statusu porudžbina i usluga, i utvrđivanja identiteta i legitimiteta Kupca u funkciji prijema, obrade i realizacije dodatnih zahteva Kupca.

Sve podatke o ličnosti Prodavac čuva u papirnoj i elektronskoj formi, a podaci predstavljaju poslovnu tajnu. Vaši lični podaci biće tretirani kao poverljive informacije i neće se prodavati, deliti, i/ili prosleđivati trećim licima (izuzev kurirske službe u slučaju slanja robe na dogovorenu adresu).

Pravni osnov obrade, odnosno prikupljanja, beleženja i razvrstavanja Vaših ličnih podataka je Vaša saglasnost. Davanje saglasnosti za obradu podataka je dobrovoljno.

Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti imate pravo da tražite dodatne informacije vezane za obradu Vaših ličnih podataka, kao i uvid u Vaše lične podatke i njihovo kopiranje. Pored toga, imate pravo da tražite ispravku, dopunu, ažuriranje i brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade Vaših ličnih podataka.

U slučaju odluke da se povuče saglasnost, dovoljno je isto sprovesti putem email-a na [email protected] li lično u maloprodajnom objektu.

Korišćenje kolačića

zlatara-as.rs koristi „cookies“ (kolačiće) da Vam pomogne da prilagodite korišćenje interneta Vašim potrebama. Cookie je tekstualni fajl koji je smešten na Vasem hard disku od strane web servera. Cookie-ji ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem računaru. Cookie-ji su jedinstveno dodeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani od strane veb-servera u domenu koji Vam ih je poslao.

Video nadzor

Zlatara AS koristi video nadzor za potrebe bezbednosti zaposlenih i imovine, i radi otkrivanja krivičnih dela i drugih spornih situacija. Obaveštenje o video nadzoru se nalazi na ulazima naših maloprodajnih objekata. Čuvamo informacije prikupljene putem u vremenskom periodu koji nam omogućava da pomognemo regulatornim telima i organima za sprovođenje zakona. Pristup podacima imaju samo ovlašćena lica.

Društvene mreže

Podatke prikupljene na društvenim mrežama (InstagramFacebook) obrađujemo u svrhu informisanja potrošača o aktuelnim promocijama i ponudama, interakcije i kreiranje porudžbina.
Zlatara AS prikupljene podatke ne deli sa trećim licima i zadržava pravo brisanja bilo kojih komentara, uključujući brisanje nezakonitih sadržaja, komentara mržnje, eksplicitni sadržaj i podatke koji predstavljaju krivično delo.

Zaposlenje

Prijave za aktuelne konkurse i podaci koji se prikupljaju slanjem CV na e mail [email protected] . Zlatara AS dostavljene podatke čuva i koristi samo u cilju angažovanja za otvorenu poziciju u skladu sa konkursom.

Dodatne informacije o pravima kupaca

  • pravo pristupa podacima koji su prikupljeni
  • pravo obustave korišćenja datih informacija
  • pravo korekcije dostavljenih podataka
  • pravo da ograniči korišćenje podataka ukoliko smatra da je procedura nezakonita

Saglasnost i promene uslova

Korišćenje naših usluga podrazumeva saglasnost korisnika sa navedenim Uslovima kupovine. Zlatara AS se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani.

 

Za sva pitanja, zahteve ili pritužbe u vezi sa primenom naše Politike privatnosti ili za ostvarivanje Vaših prava vezanih za zaštitu ličnih podataka, možete nam se obratiti elektronskom poštom na: e-mail: [email protected]

.

Verzija i datum teksta: 2.1 / 26.10.2021.

Imate pitanja?

Kontaktirajte sa nama, stojimo vam na raspolaganju.